Vælg en side

Rejsebetingelser

Opdateret den 1. september 2023

Disse rejsebetingelser gælder for driftsselskaberne All Exclusive Travel ApS., Balkanrejser ApS., Happy Lama Travel ApS. og Silkevejsrejser ApS. med CVR-nr. 30829247 under Holdingselskabet Tvernø Travel Group ApS. med CVR-nr. 30829220, som indehaves 100% af Jan Tvernø.

All Exclusive Travel ApS., Balkanrejser ApS. og Silkevejsrejser ApS. er binavne til Happy Lama Travel ApS. med CVR-nr. 30829247.

Tvernø Travel Group ApS. er binavn til Happy Lama Holding ApS. med CVR-nr. 30829220.

Når du køber en rejse, indgår du en aftale med et af driftsselskaberne All Exclusive Travel ApS., Balkanrejser ApS., Happy Lama Travel ApS. eller Silkevejsrejser ApS. med CVR-nr. 30829247 og registreringsnummer 1940 i Rejsegarantifonden – Herunder benævnt rejsebureauet.

Rejsebetingelser lyder alvorligt, men der er selvfølgelig nogle spilleregler som skal overholdes, når man handler med hinanden. Rejsebetingelserne beskriver begge parters rettigheder og pligter når man indgår en handel og skal overholdes for at rejsebureauet og de lokale repræsentanter kan garantere kvaliteten af dit rejsearrangement.

Rejsebureauet arrangerer rejser til nogle af verdens mest afsides beliggende lande og ofte til steder uden særlig meget infrastruktur og få faciliteter. Det er derfor nødvendigt at have en fleksibel, imødekommende og tålmodig indstilling som rejsende til lande med en fremmed kultur.

– Generelt
– Agentforbehold
– Bestilling
– Afbestilling
– Arrangøransvar
– Kundeansvar
– Lovgivning

Generelt:
Nedenstående rejsebetingelser gælder for alle typer pakkerejser uanset startpunkt samt køb af flybilletter uden tilknytning til en pakkerejse.

Rejsebureauet arrangerer pakkerejser i en række lande jf. definitionen i lov om pakkerejser. Pakkerejser arrangeres som private individuelle rejser, som grupperejser med dansk rejseleder eller som grupperejser i sammensatte internationale grupper med lokale rejseledere.

I henhold til Lov om pakkerejser påbegyndes pakkerejsen når kunden møder frem til den første ydelse (Første flyforbindelse, transfer, indkvartering, guideservice, udenlandsk indenrigsfly eller lign.) bestilt hos rejsebureauet, uanset hvilket land denne ydelse leveres i.

Pakkerejsen påbegyndes derfor i det land som kunden påbegynder udrejsen i – Normalt Danmark, såfremt rejsebureauet har booket flybilletten herfra eller som landarrangement i en af rejsebureauets destinationer, såfremt kunden selv har booket sin flybillet til destinationen.

Eksempler:
Kunde A har købt en rejse til Usbekistan incl. flybillet fra København til Tashkent – Pakkerejsen påbegyndes i København

Kunde B har købt en rejse i Usbekistan og har selv booket flybillet fra København til Tashkent – Pakkerejsen påbegyndes i Tashkent (Landarrangement)

Kunde C rejser rundt i Usbekistan og har kun booket en tre-dages vandretur med guide, forplejning osv. – Pakkerejsen påbegyndes på det oplyste startpunkt for trekket (Landarrangement)

I forbindelse med landarrangementer er kunden selv ansvarlig for at møde rettidigt til den første ydelse bestilt hos rejsebureauet og en eventuel forsinkelse er en sag mellem kunden og eksempelvis flyselskabet i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger uanset årsag.

I forbindelse med landarrangementer er det derfor særligt vigtigt at have en forsikring mod forsinket fremmøde på hele rejsen og indhentning af rejserute på hele rejsen. Se mere hos eksempelvis GOUDA-forsikring.

Pga. den øgede logistiske udfordring i grupperejser med dansk rejseleder og grupperejser i sammensatte internationale grupper med lokale rejseledere, kan der være knyttet særlige rejsebetingelser til disse ture. Disse særlige rejsebetingelser vil fremgå af de respektive gruppearrangementer.

Med mindre andet meddeles ved bestilling gælder følgende generelle rejsebetingelser.

Rejsebetingelserne udgør sammen med faktura, rejseplan, mailkorrespondance og øvrige rejsedokumenter, aftalegrundlaget mellem kunden og rejsebureauet.

Generelt – Landarrangementer:
Rejsebureauets rejser er arrangeret i samarbejde med anerkendte og erfarne lokale turarrangører, som står for hele logistikken omkring transport, indkvartering, og de i rejseplanen beskrevne aktiviteter. Rejsebureauet og vores lokale turarrangører forbeholder sig ret til at ændre indkvartering og transportmiddel til tilsvarende standard, samt ændre programmet hvis lokale forhold taler derfor.

Det er til enhver tid den lokale turarrangør som vurderer sikkerheden i en given situation og har myndighed til at aflyse en given aktivitet under hensyntagen til kundens sikkerhed uden at kunden kan gøre krav på erstatning for ubrugte services.

Dette gælder i særlig grad under aktiviteter som må betragtes som potentielt risikofyldte som eksempelvis bjergbestigning – Der er således aldrig garanti for at eksempelvis en bjergbestigning kan gennemføres succesfuldt.

Generelt – Særligt vedr. grupperejser med lokal engelsktalende rejseleder:
En del af rejsebureauets rejser foregår i lande hvor turisme er en relativ ny ting og uddannelse af guider ikke er formaliseret. Det betyder at standarden i viden og sprog kan variere.

Generelt – Særligt vedr. grupperejser med dansk rejseleder:
Hvis den danske rejseleder forhindres i at deltage vil rejsebureauets lokale repræsentant sørge for den bedst mulige erstatning i form af lokalkendte engelsktalende personer til at bistå kunderne. TOP

Agentforbehold ved bestilling af flybilletter:
Rejsebureauet optræder som agent for de i transporten deltagende luftfartsselskaber, og det er alene disse, der har ansvaret for transportens korrekte gennemførelse. Hvis et involveret luftfartsselskab går konkurs, kan rejsebureauet derfor ikke gøres ansvarlig.TOP

Bestilling, depositum og betaling – Generelt:
Bestilling foretages skriftligt til rejsebureauet på baggrund af fremsendt tilbud og er bindende for såvel kunde som for rejsebureauet, når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig af have læst, forstået og accepteret vilkårene i disse og de på fakturaen, i mailkorrespondance og rejseplanen nævnte bestemmelser. Kunden er altid velkommen med spørgsmål.

Ved bestilling oplyses de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i gyldigt pas – Allerhelst ved at sende et scan af passene til Rejsebureauets mailadresse rejser@tt-group.dk.

Et depositum på 10% af landarrangementets pris, dog minimum DKK 5.000 pr. person opkræves ved bestilling. Den fulde pris for evt. international flybillet opkræves sammen med depositum. Hvis depositum ikke indbetales indenfor den angivne frist, bortfalder aftalen som udgangspunkt.

Restbeløbet faktureres til betaling tre måneder før rejsens start. Ved bestilling mindre end tre måneder før afrejse opkræves det fulde beløb ved bestilling. Rejsedokumenterne fremsendes løbende pr. mail. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke overholdes betragtes rejsearrangementet som afbestilt af kunden.

Alle betalinger foregår på baggrund af faktura fremsendt til kundens mailadresse via bankoverførsel til rejsebureauets bankkonto til en af rejsebureauet fastsat betalingsfrist – Normalt en uge.

Indgår der særlige elementer i rejseplanen som har en kort betalingsfrist kan depositumbeløbet øges.

Bestilling, depositum og betaling – Særligt vedr. internationale flybilletter:
Internationale flybilletter bestilt uden tilknytning til en pakkerejse forudbetales af kunden og bookes af rejsebureauet mod et honorar på 10 % af billettens fulde pris incl. skatter og afgifter uanset hvordan og hvor rejsebureauet har booket billetten.

Ved bestilling af internationale flybilletter i forbindelse med en af rejsebureauet arrangeret pakkerejse udgør honoraret op til 10 % af billettens fulde pris incl. skatter og afgifter uanset hvordan og hvor rejsebureauet har booket billetten.

Bestilling, depositum og betaling – Prisændringer:
Tilbudsprisen er baseret på de på tilbudsgivningens tidspunkt gældende tariffer og valutakurser. Ifølge Lov om pakkerejser kan rejsebureauet forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse og må ikke overstige 8% af rejsens annoncerede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. TOP

Afbestilling og ændring – Generelt:
Ved afbestilling mere end tre måneder før afrejsen opkræves et afbestillingsgebyr på DKK 5.000 pr person, da ydelser i rejseplanen forudbetales uden mulighed for refusion. Ved afbestilling mellem tre og to måneder før afrejsen tilbageholdes 50% af landarrangementets pris, da ydelser i rejseplanen forudbetales uden mulighed for refusion. Ved senere afbestilling har kunden ikke krav på godtgørelse, da ydelser i rejseplanen forudbetales uden mulighed for refusion.

Såfremt et landarrangement eller anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsregler, vil disse være gældende.

Såfremt der indenfor et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofe, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit.

Det vil dog være en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet, Sundhedsmyndighederne eller lign.) direkte fraråder rejser til det pågældende område.

Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden af personlige årsager ikke ønsker at lade sig vaccinere imod vira som eksempelvis COVID, såfremt der indføres vaccinationskrav på det givne rejsemål inkl. transitlande, efter at rejsen er bestilt.

Ubenyttede ydelser jf. rejseplanen refunderes ikke uanset årsag.

Ønskes der foretaget ændringer i rejseplanen efter at depositum er betalt vil rejsebureauet gøre hvad vi kan for at det kan lade sig gøre, men det kan afhængig af underleverandørernes vilkår være forbundet med et ekspeditionsgebyr af varierende størrelse ligesom en eventuel merudgift påhviler kunden.

Rejsebureauet forbeholder sig ret til at ændre pakkerejsens indhold såfremt vores lokale repræsentanter anbefaler det på baggrund af lokale forhold som besværliggør eller umuliggør den oprindelige rejserute.

Afbestilling og ændring – Særligt vedr. flybilletter:
Udstedte internationale flybilletter refunderes og ændres kun i det omfang de pågældende flyselskaber tillader det. Rejsebureauet opkræver et gebyr på DKK 300 pr. person pr. billet hvortil lægges eventuelle gebyrer pålagt af flyselskaberne eller tredje part.

Afbestilling og ændring – Prisændring:
Tilbudsprisen er baseret på de på tilbudsgivningens tidspunkt gældende tariffer og valutakurser. Ifølge Lov om pakkerejser kan rejsebureauet forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser.

Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse og må ikke overstige 8% af rejsens annoncerede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen.

Afbestilling og ændring – Overdragelse:
Overdragelse af pakkerejsen er kun mulig mod et ekspeditionsgebyr på DKK 2.500, hvortil lægges eventuelle gebyrer pålagt af flyselskaber for at ændre flybilletten hvis dette overhovedet er muligt eller andre gebyrpålagte aktiviteter i rejseplanen. Disse gebyrer faktureres til den oprindelige kunde som ønsker at overdrage rejsen til en anden. Overdragelsen laves først når ekspeditionsgebyret er modtaget og den kunde der overtager rejsen skriftligt har anerkendt at overtage den oprindelige kundes forpligtelser overfor rejsebureauet. Afregning aftales og ordnes de to kunder imellem.

Overdragelse af international flybillet bestilt uden tilknytning til en pakkerejse er kun mulig mod et ekspeditionsgebyr på DKK 1.000, hvortil lægges eventuelle gebyrer pålagt af flyselskabet for at ændre flybilletten hvis dette overhovedet er muligt.

Disse gebyrer faktureres til den oprindelige kunde som ønsker at overdrage billetten til en anden. Overdragelsen laves først når ekspeditionsgebyret er modtaget og den kunde der overtager billetten skriftligt har anerkendt at overtage den oprindelige kundes forpligtelser overfor rejsebureauet. Afregning aftales og ordnes de to kunder imellem.

Afbestilling og ændring – Aflysning:
Pakkerejsen kan aflyses eller udskydes af rejsebureauet på grund af udefra kommende omstændigheder som rejsebureauet og vores lokale samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold).

I tilfælde af at rejsebureauet aflyser pakkerejsen refunderes pakkerejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning. TOP

Arrangørens ansvar – Generelt:
Rejsebureauets oplysningspligt gælder generelle forhold på rejsemålet og udelukkende begrænset til informationer fra danske myndigheder. Det er op til kunden selv at foretage valg af rejsemål og herunder undersøge de lokale forhold. Informationer vedr. de mest kendte rejsemål findes hos Det Danske Udenrigsministerium.

Rejsebureauet optræder som agent for lokale turarrangører. Rejsebureauets ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vores leverandører har i henhold til internationale konventioner.

Arrangørens ansvar – Reklamation:
Reklamation over påståede mangler på rejsen skal rettes til rejsebureauets lokale repræsentant så snart den påståede mangel konstateres, således at rejsebureauets lokale repræsentant kan forsøge at afhjælpe forholdet så godt som muligt under givne omstændigheder. Alternativt kontaktes rejsebureauet direkte. Undlader kunden dette mister kunden retten til at klage efterfølgende.

Arrangørens ansvar – Lovgrundlag og Værneting:
Lov om pakkerejser og Lov om en rejsegarantifond danner lovgrundlag for rejsebureauets virksomhed. Rejsebureauet har stillet lovpligtig bankgaranti overfor Rejsegarantifonden – Medlemsnummer: 1940.

Dansk ret regulerer ethvert krav som rejses overfor rejsebureauet. Eventuelle søgsmål mod rejsebureauet skal anlægges ved dansk domstol eller voldgift – Sø- og Handelsretten i København. TOP

Kundens ansvar – Generelt:
Rejsebureauets oplysninger om pas, visa, vaccinationer, forsikringer og andre forhold vedr. pakkerejsen gælder udelukkende som vejledning til kunder med dansk statsborgerskab.

Ved andet statsborgerskab end dansk skal kunden søge oplysninger om de krav, der stilles til pas og eventuelt visum hos den relevante repræsentation eller Udenrigsministeriet i det land som kunden har statsborgerskab.

Kunden skal endvidere ved bestilling oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så rejsebureauet kan give fornøden om end uforpligtende vejledning jf. ovenstående.

Undlades sådanne oplysninger med en eventuel nægtet indrejse til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor rejsebureauet.

Kunden er forpligtet til straks ved modtagelse af faktura, rejseplan og øvrige rejsedokumenter at kontrollere at disse er i overensstemmelse med det bestilte og at samtlige navne er korrekte og i overensstemmelse med aktuelle pas.

Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre.

Kunden er forpligtet til at holde sig underrettet om eventuelle ændrede ud og hjemrejsetider og genbekræfte sin pladsreservation (reconfirmation) ved at kontakte flyselskabet 72 timer før hjemrejsen hvis dette er påkrævet.

Undlades dette har flyselskabet ret til at disponere over pladserne, uden at kunden kan rejse krav mod hverken flyselskabet eller rejsebureauet.

Kunden er forpligtet til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller på de lokalt aftalte steder og tidspunkter. Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at kunden af rejsebureauets lokale repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i rejsen.

Kunden er forpligtet til at rette sig efter gældende lokale ordensbestemmelser og de anvisninger, der gives af arrangør, formidler, rejseleder, guide, transportør og andre, der er involveret i pakkerejsens gennemførelse.

Al aktivitet på rejsen foregår på kundens eget ansvar og kunden er forpligtet til selv at vurdere hvorvidt kunden er tryg ved situationen og undlade at gennemføre en given aktivitet såfremt dette ikke er tilfældet. Det er ligeledes kundens eget ansvar selv at vurdere egen fysisk formåen forud for bestilling af en aktivitet, som må påregnes at kræve et vist niveau af fysisk form, eksempelvis trekking og bjergbestigning.

Kundens ansvar – Reklamation:
Reklamation over påståede mangler på rejsen skal rettes til rejsebureauets lokale repræsentant så snart den påståede mangel konstateres, således at rejsebureauets lokale repræsentant kan forsøge at afhjælpe forholdet så godt som muligt under givne omstændigheder. Alternativt kontaktes rejsebureauet direkte. Undlader kunden dette mister kunden retten til at klage efterfølgende.

Reklamation over påståede mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være rejsebureauet i hænde indenfor rimelig tid og senest tre måneder efter din hjemkomst fra rejsen. Rejsebureauet påberåber sig fire ugers svarfrist på din klage. Opstår der uenighed mellem rejsebureauet og kunden vedrørende påståede mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejseankenævnet.

Kundens ansvar – Pas:
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas som overholder de formelle krav der stilles i det/de land/lande kunden har købt en pakkerejse til eller har transit igennem.

Vær opmærksom på, at det er meget vigtigt, at dit/dine navn(e) på alle billetter stemmer overens med navnet i dit aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne.

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter, kan boarding nægtes uden ansvar for flyselskab og rejsebureauet. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side.

Kundens ansvar – Visum:
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt visum/visa som overholder de formelle krav der stilles i det/de land/lande kunden har købt en pakkerejse til eller har transit igennem.

Det er alene kundens ansvar at udfylde relevante blanketter korrekt og overholde tidsfrister og procedurer for rettidig og korrekt ansøgning om visum/visa.

Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for ikke bevilget visum/visa, for sent ansøgt visum/visa eller lign.

Rejsebureauet står gerne for at varetage det praktiske i forbindelse med at søge visum mod et gebyr på mellem DKK 500 og DKK 1.000 pr. visum afhængig af tidsforbrug plus omkostninger. Visumansøgningen er imidlertid stadig kundens ansvar.

Kundens ansvar – Vaccinationer og helbred:
Kunden er forpligtet til at kontakte egen læge, Statens Serum Institut eller Rigshospitalets Rejseservice for oplysninger om vaccinationer. Rejsebureauet anbefaler under alle omstændigheder en samtale med egen læge før afrejse.

Det er kundens eget ansvar at overholde eventuelle indrejsekrav om vaccinationer eller test også selv om de indføres efter bestilling af rejsen.

Kundens ansvar – Forsikringer:
Kunden er forpligtet til at være behørigt dækket af en obligatorisk rejseforsikring, der som minimum skal dække udgifter i tilfælde af ulykker, sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport, forsinket fremmøde på hele rejsen og indhentning af rejserute på hele rejsen.

Rejsebureauets kunder anbefales at tegne en GOUDA afbestillingsforsikring.

Rejsebureauets kunder anbefales at tegne en GOUDA rejseforsikring.

Kunden skal fremsende dokumentation for at der er tegnet rejseforsikring med behørig dækning i forhold til rejseplanens aktiviteter. Rejsebureauet anbefaler på det kraftigste, at der tegnes en rejseforsikring med højeste dækning. Vær speciel opmærksom på forsikringens geografiske dækning, hvis du rejser gennem USA og Canada. TOP

Lovgivning
Lov om pakkerejser danner grundlag for størstedelen af rejsebureauets virksomhed. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

– Transport
– Indkvartering
– Anden turistmæssig ydelse

Rejsegarantifonden
Det er ulovligt at udbyde rejsearrangementer i Danmark uden at have stillet bankgaranti overfor Rejsegarantifonden. Rejsegarantifonden kan yde bistand til rejsekunder, hvis den rejsearrangør, rejsen er købt hos, erklæres konkurs.

Rejsebureauet blev registreret i Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940 i 2007.

Pakkerejseankenævnet
Rejsebureauet gør selvfølgelig vores bedste for at din rejse skal være så fantastisk som mulig og alt går fuldstændig gnidningsfrit – men der kan selvfølgelig opstå uenighed. Opnås der ikke enighed i en eventuel tvist har du mulighed for at klage til Pakkerejseankenævnet.

Alle rejsebureauer, der er registreret i Rejsegarantifonden, er automatisk tilsluttet Pakkerejseankenævnet og bidrager gennem betaling til Rejsegarantifonden til finansiering af Pakkerejseankenævnet som er et privat klagenævn, der behandler klager fra forbrugere vedrørende visse rejser.

Oplysningspligt:
Som operatør med ansvar for personbefordring fra lande udenfor EU, har rejsebureauet oplysningspligt om indførsel af planter og planteprodukter fra lande udenfor EU. Her kan du orientere dig om de gældende regler hos Landbrugsstyrelsen. TOP